Wskazania do operacyjnego leczenia zaćmy

Panuje przekonanie, że zaćma musi „dojrzeć” zanim zostanie poddana zabiegowi operacyjnemu. Jest to teza zupełnie niemerytoryczna. Główną kwalifikacją do operacyjnego leczenia zaćmy jest postęp choroby na poziomie, który utrudnia normalne życie. Chory musi sobie sam przed sobą odpowiedzieć, czy jego jakość wzroku jest wystarczająca do wykonywania normalnych czynności i czy nie przeszkadza mu w pracy zawodowej. Jeśli istotnie istnieją utrudnienia, należy rozważyć wykonanie zabiegu operacyjnego, dzięki któremu będzie można poprawić sobie komfort życia.

Operacja Operacyjne leczenie zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu w jej miejsce sztucznego implantu. Typowy przebieg takiej operacji oparty jest o podejście fakoemulsyfikacji z zastosowaniem elastycznej soczewki zwijanej. Wykonuje się nassiecie wielkości około 3mm na obwodowej części rogówki, przez otwór wprowadza się urządzenie dokonujące zniszczenia jądra rogówki poprzez emitowanie ultradźwięków, a następnie odsysa się zniszczoną tkankę. W ten sposób zniszczony zostaje jeden z elementów biorących udział w produkcji obrazu na siatkówce, więc by widzenie było możliwe, konieczne jest wszczepienie implantu. Do niedawna trzeba było wykonać duże nacięcie, by zmieścić implant. Nowoczesne, giętkie materiały, głównie silikon i akryl, pozwalają na zwiniecie sztucznej soczewki, wprowadzenie jej przez mały otwór i rozwinięcie już na miejscu. Najnowszą opcją tej operacji jest zastąpienie ultradźwięków przez strumień ogrzanej wody, co zmniejsza ryzyko komplikacji. Operacja pozwala na korekcję wady wzroku, która istniała przed operacją, jeśli związana ona była z nieprawidłową budową soczewki.

Właściwe obliczenie mocy nowej soczewki pozwala wielu osobom na zrezygnowanie z okularów korekcyjnych, z których korzystali przed zabiegiem. Najczęściej, nawet przy pełnym sukcesie zabiegu, pozostaje jednak konieczność używania okularów do czytania. Rozwój techniki jest nieprzerwany i trwają obecnie prace kliniczne nad soczewkami, które eliminuję także ten problem. Stosowanie sztucznych materiałów pozwala nawet na uzyskanie jakości sztucznej soczewki na poziomie zdecydowanie powyżej jej naturalnego pierwowzoru. Najczęściej obecnie wykorzystuje się implanty posiadające specjalny filtr światła niebieskiego, który jest w stanie wyłapywać dużą część szkodliwego promieniowania związanego ze zwyrodnieniami w plamce żółtej oka. Inną opcją, możliwą do zastosowania równocześnie, jest sferyczna tylna część soczewki. Pozwala ona na zmniejszenie naturalnej aberracji sferycznej ludzkiego oka, dzięki czemu uzyskuje się znacznie lepszy kontrast widzenia po zabiegu operacyjnym.

Zabiegi leczące zaćmę Zabiegi fakoemulsyfikacji zaćmy mają obecnie bardzo dobrą opinię tak wśród specjalistów, jak i pacjentów. Pozwalają one na uzyskanie znakomitych efektów korekcyjnych przy minimalnym ryzyku jakichkolwiek powikłań. Cała operacja nie trwa zwykle dłużej niż pół godziny, a wykonywana może być z użyciem znieczulenia miejscowego. Wykonuje się je poprzez zakroplenie oczu, co jest metodą wygodna i bezpieczną. Cały pobyt w klinice związany z przeprowadzeniem zabiegu nie przekracza kilku godzin, a gojenie się ran ze względu na ich bardzo niewielki zakres jest procesem błyskawicznym. Szybko też ustala się pełna jakość widzenia. Powrót do pracy możliwy jest najczęściej po tygodniu od przeprowadzenia zabiegu. Po operacji konieczne są badania kontrolne. Pierwsze prowadzi się dnia następnego, a kolejne po 3-4 dobach. Przez okres do 4 tygodni konieczne bywa też dodatkowe nawilżanie oczu.

Autor

Bartosz Jurkiewicz

Asystent operacji oczu.

Zobacz również