Leczenie zaćmy

Leczenie zaćmy możliwe jest tylko w formie operacyjnej. Nie da się zastosować leków czy szkieł korekcyjnych, które mogą pomóc nam usuwać zmętnienie soczewki. Jeśli zmętnienie jest małe to leczenie operacyjne nie będzie konieczne. Gdy jednak zaćma będzie znacząco wpływać na nasze życie to niestety będzie już trzeba koniecznie zdecydować się na chirurgiczne leczenie, by w ten sposób poradzić sobie z tym problemem. Ostatecznie to jak bardzo zaawansowana jest zaćma i jakie leczenie trzeba wykonać zależy od naszego lekarza.

1. Decyzja o operacji zaćmy Zanim operacja będzie wykonywana lekarz musi przeprowadzić bardzo dokładny wywiad chorobowy, oraz będzie zobowiązany do wykonywania badań oczu, tak by dało się obliczyć jaka będzie moc sztucznej soczewki, która będzie wszczepiania. Decyzję o tym, by wykonywać operację podejmuje pacjent, ale jest to zawsze decyzja indywidualna, która zależy od aktywności zawodowej oraz trybu życia. Wyjątkiem będzie tutaj zaćma pęczniejąca, gdy dochodzi do tego, że włókna soczewki zaczynają nam pęcznieć i w związku z tym zwiększa ona wielkość a to prowadzi także do większego ciśnienia w oku co powoduje jaskrę wtórną. Podobnie w przypadku zaćmy przejrzałej, gdy będzie już ciężki stan gałki ocznej wykonanie takiego leczenia stanie się koniecznością. Wtedy nie ma innego wyjścia niż zabieg chirurgiczny. W ramach leczenia chirurgicznego zaćmy nie będzie się stosować rozwiązań laserowych. Czasami jedynie wykonuje się przecięcie tylnej torebki soczewki. Cały zabieg ma charakter ambulatoryjny. Po zabiegu trzeba stosować przepisane przez lekarza leki i należy uważać, by nie uciskać oka.

2. Jak usuwa się zaćmę? Usuwanie soczewki, która będzie zmętniała zanim będzie wprowadzona nowa wykonywane jest z użyciem dwóch różnych metod. Usuwanie pozatorebkowe polega na tym, że usuwa się soczewkę, ale zostawia się tylną część torebki. Natomiast usuwanie fakoemulsyfikacyjne polega na tym, że usuwa się tylko jądro soczewki, które zostanie rozbite przez zastosowanie ultradźwięków. Możliwe będzie także usuwanie wewnątrztorebkowe i tutaj usuwa się całą soczewkę razem z torebką, ale obecnie jest to już zabieg bardzo rzadko stosowany.

Soczewki wewnątrzgałkowe3. Rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych Mamy dwa rodzaje soczewek wewnątrzgałkowych: przedniokomorowe oraz tylniokomorowe, które stosowane są właśnie w przypadku operacji zaćmy. Każdy taki implant składać się będzie z dwóch elementów: będzie to część optyczna oraz stabilizujaca. Obecnie produkowane są soczewki twarde oraz miękkie. Te drugie będą miały bardziej plastyczny charakter, dzięki czemu będzie można wszczepić przez dużo mniejsze nacięcie niż w przypadku tych twardych soczewek. Czasami wprowadza się implanty do przedniej komory oka, ale jest to rozwiązanie awaryjne, gdy tylna torebka jest uszkodzona. Można także stosować je w przypadku wszczepiania wtórnego, gdy wcześniej był realizowany już wewnątrztorebkowy zabieg. Stosowanie ich standardowo nie jest wskazane, ponieważ po takim zabiegu z nimi często pojawiają się różnorakie powikłania, dlatego wydaje się, że będzie lepiej stosować soczewki tylnokomorowe.

Optymalna refrakcja po operacji będzie różna w zależności od tego czy zabieg będzie robiony także na drugim oku. Zasadniczo dąży się do uzyskania poziomu około -1 Dioptrii. Dzięki temu osoba chora będzie mogła bez większych problemów wykonywać większość czynności, które ma przed sobą. W razie potrzeby stosuje się także okulary, które mają charakter dwuogniskowy. Raczej przy większości przypadków realizuje się usuwanie zaćmy w warunkach ambulatoryjnych. Już po około 2-3 godzinach pacjent będzie mógł udać się do domu. Oczywiście będzie jednak konieczne kontrole badanie dzień po wykonywanym zabiegu. Osoba operowana będzie mogła sama wykonywać większość czynności. Kilka dni po operacji będzie można wrócić do normalnego trybu życia, ale raczej z unikaniem dużego wysiłku fizycznego.

Autor

Iwona Łuksa

Chirurg, specjalizacja siatkówka oczna.